Modele zarządzania zasobami ludzkimi

Modèle harvardzki obejmuje sur partycypacje pracowników oraz możliwości ich przemieszczania, système Naszym oraz ogólny modèle organizacji pracy. Jego podstawowym działaniem jest koordynacja flippant 3 rodzajów działań oraz integracja z określoną strategia danej organizacji. Modèle mieszany Polityki personalnej, qui korzysta z założeń modelu SITA w czasie rekrutacji i selekcji. Natomiast z modelu kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa korzystają po zatrudnieniu pracowników, w których inwestują. Kilkanaście lat temu koncentrowano się w szczególności nad produkcją, marketingiem oraz pozyskiwaniem klientów. Dopiero OD Niedawna aspekty zarządzania zasobami ludzkimi zajęły pierwsze Miejsce rozważań przedstawicieli przedsiębiorstw. Wyróżnia się Wiele definicji pojęcia zarządzania zasobami Ludzkimi. Mimo różnorodności powstałych definicji ZZL wszystkie są zgodne, że najważniejszym czynnikiem jest kapitał ludzki. Modèle strategicznego zarządzania kadrami i zasobami ludzkimi à prosty système opierający się na założeniach obejmujących koncepcję działań wobec zasobów je potencjału kadrowego pracowników. W tym modelu wyróżniamy: Model Uniwersalny obejmuje w swoich założeniach grupę pracowników, którzy są najważniejszym zasobem organizacyjnym. W myśl systemu integracja Łączy się z Celem misji i filozofią organizacji.

Dzięki uniwersalności kształtowana jest Kultura organizacyjna mająca na celu pełn indywidualizację stosunków pracy. OD Roku 2000 Instytut Pracy i spraw socjalnych Organizuje konkurs Lider zarządzania zasobami ludzkimi, którego Celem jest promowanie vectoriels Kultury zarządzania zasobami ludzkimi Wśród przedsiębiorstw [2]. Modèle Michigan Łączy się z koncepcją strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, integrującą ją ze strategia Przedsiębiorstwa i jego strukturą organizacyjną. W modelu Michigan wyróżniono Cztery powiązane ze sobą Funkcje: selekcję (selction), ocenianie (apparaisal), wynagradzanie (récompense), rozww (développement). Odpowiednie ukształtowanie żadnych elementów cyklu Umożliwia rozwla pracowników je skuteczne na nich oddziaływanie. Modèle harwardzki uwzglĩnia Cztery Główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w których podejmuje się decyzje, TJ. partycypację pracowników, przepływ (ruchliwość) pracowników, Systemy wynagradzania (płaca, Premie), Pracy système. Na obszary te wpływają interesariusze, CZYLI akcjonariusze, kadra Menedżerska, Związki zawodowe, kierownictwo, Rząd i samorząd oraz czynniki sytuacyjne (technika i Technologia, Struktura zatrudnienia, strategia Przedsiębiorstwa).

Modèle Michigan Jest sur związany z funkcjami Takimi Jak dobór pracowników, pełna ocena efektów ich pracy, nagradzanie za prace oraz Umożliwia im pełny rozww poprzez szkolenia i inne formy podnoszące kwalifikacje. Wszystkie Wspomniane Funkcje są ze sobą połączone, tworząc CYKL zasobów LUDZKICH. Warto wspomnieć, że Zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne również uwzglĩnia Działanie tych połączonych procesów w jednym obszarze działania.

Category(s): Sem categoria

Comments are closed.